Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom campanya ANY Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit
Festa Major Santa Helena 2020 2020

Tribuna Maresme

(Josep Mª Ponce Arabia)

Anunci Festa Major Santa Helena  786,50 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Festa Major Santa Helena 2020 2020 La Clau
(Difusions Maresme)
Anunci Festa Major Santa Helena 2020 522,72 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Festa Major Santa Helena 2020 2020 Pànxing Maresme
(EM-25 Global Creativity)
Anunci Festa Major Santa Helena 2020 459,80 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Musicab 2020 2020

La Clau

(Difusions Maresme)

Anunci Musicab 2020 395,67 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Musicab 2020 2020 Pànxing Maresme
(EM-25 Global Creativity)
Anunci Musicab 2020 459,80 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Carnaval 2020 2020  La Clau 
(Difusions Maresme)
Anunci Bases Carnaval 2020 266,20 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Carnaval 2020 2020

Pànxing Maresme

(EM-25 Global Creativity)

Anunci Bases Carnaval 2020 290,40 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Promoció esportiva Cabrils 2020 Maresme Esportiu
(Frimu XXI Comunicació)
Promoció esportiva del municipi 726,00 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Conveni "El Punt Avui" 2020 El Punt Avui
(Hermes Comunicacions)
Repartiment edicions impreses en edificis municipals 1071,30 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Mantenir Cabrils net és cosa teva  2020 Banderoles (impressió i col·locació)
*Elaboració i disseny amb recursos propis
 Campanya de conscienciació per reduir, reutilitzar i reciclar residus

 

*Sense cost. A càrrec de l'empresa que fa el servei de recollida de residus

Regidoria de Medi Ambient
Recull la caca del teu gos, ell ho faria   2020 Banderoles (impressió i col·locació)
*Elaboració i dissenyt amb recursos propis
Campanya de conscienciació per a la recollida dels excrements dels gossos a la via pública .

 

*Sense cost. A càrrec de l'empresa que fa el servei de recollida de residus

Regidoria de Medi Ambient

 

Cabrils, més del que creus 

 

2020 Video promocional restaurants. Campanya de suport al sector de la restauració 2.000,00 € Regidoria De Turisme i Fires
Cabrils, més del que creus  2020 Banderoles: impressió, col·locació i retirada (elaboració  i disseny amb recursos propis)

 

Campanya de suport al sector de la restauració, comercial i empresarial del municipi al mateix temps que fem visibles totes aquelles activitats que no tenen local físic.

4.142,10 € Regidoria de Promoció econòmica
Pressupostos participatius 2020 2020 Díptic i cartelleria
*Elaboració i disseny amb recursos propis
Campanya promoció i explicació 'Pressupostos participatius 2020'

*Sense cost (format digital)

 

Regidoria de Participació i Regeneració institucionals

 

Butlletí Municipal (Hivern 2019) 2019 Edició pròpia
Impressió: Impremta Argentona
Butlletí Municipal 2.315,94 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Les ciutats són capital 2019 El Punt Avui
(Hermes Comunicacions)
Publicitat 239,58 € Regidoria de Comunicació i Transparència
Pressupostos participatius 2019 2019

 

Pancarta (impressió) i díptics (impressió i distribució)
*Elaboració i disseny amb recursos propis

Campanya promoció i explicació 'Pressupostos participatius 2019' 1.053,91 € Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals
Més benestar + Cabrils amb el pressupost 2019 2019 Llibret (elaboració i disseny, impressió i distribució)

 

Llibret explicatiu i infogràfic per fer entenedor els pressupost municipal del 2019

3.575,55 € Regidoria de Participació i Regeneració institucionals
Pressupostos participatius 2018 2018

 

Pancarta (impressió) i díptics (impressió i distribució)
*Elaboració i disseny amb recursos propis

Campanya promoció i explicació 'Pressupostos participatius 2018' 926,09 € Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals
Construïm Cabrils amb el pressupost 2018 2018 Llibret (elaboració i disseny, impressió i distribució)

 

Llibret explicatiu i infogràfic per fer entenedor els pressupost municipal del 2018

2.912,47 € Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals
Pressupostos participatius 2017 2017

 

Pancarta (impressió) i díptics (impressió i distribució)
*Elaboració i disseny amb recursos propis

Campanya promoció i explicació 'Pressupostos participatius 2017' 882,09 € Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals
A Cabrils ens movem amb el pressupost 2017 2017 Llibret (elaboració i disseny, impressió i distribució)

 

Llibret explicatiu i infogràfic per fer entenedor els pressupost municipal del 2017

2.429,50 € Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals
Pressupostos participatius 2016 2016

 

Pancarta (impressió) i díptics (impressió i distribució)
*Elaboració i disseny amb recursos propis

Promoció dels 'Pressupostos participatius 2016' i divulgació dels seus resultats 728,42 € Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals