Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit
Pressupostos participatius 2016 Pancarta (impressió) i díptics (impressió i distribució)
*Elaboració i disseny amb recursos propis
Promoció dels 'Pressupostos participatius 2016' i divulgació dels resultats d'aquests 728,42€ Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals
A Cabrils ens movem amb el pressupost 2017 Llibret (elaboració i disseny, impressió i distribució) Llibret explicatiu i infogràfic per fer entenedor els pressupost municipal del 2017 2.429,50€

Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals

Pressupostos participatius 2018 Pancartes (impressió) i díptics (impressió i distribució)
*Elaboració i disseny amb recursos propis
Campanya promoció i explicació 'Pressupostos participatius 2017' 926,09€ Regidoria de Participació, Transparència i Regeneració institucionals