Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Bases convocatòria subvencions 2017 12-05-2017 19-06-2017 http://www.cabrils.cat/pdf/subvencions/2017/bases_particulars_subvencions_2017.pdf
Convocatòria subvencions 2017 12-05-2017 19-06-2017 http://cabrils.cat/webantiga/pdf/20170516_decret_convocatoria_subvencions2017.pdf