A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Enllaç edicte Data retirada efectiva Nº expedient Altra informació
31/01/2017 Aprobació inicial modificació reglament CEM Anunci BOPB aprovacio inicial modificacio reglament CEM.docx 02/03/2017 60/2017 REGLAMENT DEL SERVEI PUBLIC DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL.pdf
01/08/2018 Suspensió potestativa d’obres i usos destinats a habitatges d’ús turístic. Anunci BOPB suspensió HUTs.docx   1957/2018 REGLAMENT DEL SERVEI PUBLIC DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL.pdf