Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

Podeu consultar els indicadors de gestió econòmica en el compte general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya