Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Actualment l'Ajuntament de Cabrera de Mar no té memòries i documents dels projectes normatius en curs.

En el moment en què això canviï l'Ajuntament procedirà a publicar la informació pertinent