En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

Actualment l'Ajuntament de Cabrera de Mar no té cap avaluació de l'aplicació de les normes.