Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Actualment l'Ajuntament de Cabrera de Mar no té resolucions administratives i judicials rellevants.

En el moment en què això canviï l'Ajuntament procedirà a publicar la informació pertinent.