Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE CABRERA D'ANOIA.- APROVADES DEFlNlTlVAMENT PER LA COMISSIÓ PROVINCIAL D'URBANISME DE BARCELONA EN SESSIÓ 6 DE JUNY DE 1984