Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple de la Corporació

ApC-AM
JUNTS
FUTURO PODEMOS

ApC-AM (3 càrrecs electes)

NATÀLIA TARGA CANELA

Regidora

Veure fitxa 

SERGI FERRÉ GABARRÓ

Regidor

Veure fitxa 

JUDITH ESPLUGAS COS

Regidora

Veure fitxa 

JUNTS (4 càrrecs electes)

JAVIER ROMERO AZNAR

Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ANDREU FERRÉ TARGA

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MIREIA JORGE PATRICIO

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

SALVADOR PEREZ SERRANO

REGIDOR

Veure fitxa 

FUTURO PODEMOS (2 càrrecs electes)

MIGUEL CASTAÑON FIGUERAS

1r Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MONTSERRAT BERMUDEZ SORROCHE (INDEPENDENT)

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS REGIRORS

 

 

Nom i Cognoms Regim de dedicació Dedicació (Hores setmanals) Retribució (Euros Bruts Anuals)
Sergi Ferré Gabarró Exclusiva 37,5 hores 19600

 

Règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
 

1. Ple, 100 euros/sessió.

2. Junta de Govern Local, 50 euros/ sessió.

3. Per assistència a la Comissió especial de Comptes:100 Euros