A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
07-06-2016 Convocatòria Ple ordinari 16/06/2016

ORDRE DEL DIA.

 

 1. Aprovació d’actes de sessions anteriors
 2. Revisió acte de compra del solar per magatzem
 3. Inici expedient expropiació solar per magatzem
 4. Pagament del justipreu per expropiació Font Vidala
 5. Nomenar comissió de delimitació i sol·licitud d’incoació d’expedient per delimitar la zona de Cogulló amb TM de Fígols i Alinyà, des de TM d’Organyà a TM de Ribera d’Urgellet.
 6. Festes Locals 2017
 7. Queixa excrement ovelles
 8. Aprovació certificació Tram camí Solana 1,47km i millora corba
 9. Aprovació de factures
 10. Donar compte de Decrets d’alcaldia
 11. Informes d’alcaldia
 12. Precs i preguntes
17-06-2016 No