Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Urbanisme
Disponible a: Registre de planejament urbanístic de Catalunya