Indicadors de transparència Disponible a: Transparència i bon govern

En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.