Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Logo TsB -AM

JAVIER RIUS GARCIA

Alcalde President

TsB -AM

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple de la Corporació
  • Junta de Govern Local
  • Alcaldia
Dataset View no està disponible temporalment.