Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Montse Pou Costa

Lloc de naixement Bordils

Data de naixement 01-11-1970

Foto foto

Càrrec Alcaldessa

Àrea Alcaldia

Partit polític Junts per Bordils

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic alcaldia@bordils.cat

Perfil No percep retribucions per l'exercici del càrrec. Només percep indemnitzacions per assistència al ple i junta de govern local.

Trajectòria professional

Tècnica al Consell Comarcal del Gironès, des de 1996. Estudis de mestra i geògrafa (demògrafa a UAB).

Tipus Càrrec electe