Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Plenari: 

Corneli Caubet Camats - CIU

Josep Puig Rius - CIU

Joan Maria Simó Forn - CIU

Jesús Masanés Solé - ERC-AM

Jordi Llauradó Senar - CUP-PA

 

Secretària (Servei d'Assistència Tècnica del Consell Comarcal de la Segarra):

Mireia Irla Solà

Comissió Especial de Comptes:

PRESIDENT: L'Alcalde, Corneli Caubet Camats (CIU).

VOCALS: 

Josep Puig Rius            (CIU)

Joan M. Fimó Forn       (CIU)

Jesús Masanés Solé     (ERCB-AM)

Jordi Llauradó Senar     (CUP)

 

REGIDORS DELEGATS

 

MÀTERIES/REGIDORIES

NOM REGIDOR

Representant Associació de Municipis de la Vall del Llobregós

Representant de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès

Corneli Caubet Camats (alcalde)

Cultura, Festes, Serveis Socials i Bàscula Municipal

Representant a la Junta de St.Pelegrí

Josep Puig Rius                                                        

Urbanisme, Cementiri, Rellotge i Megafonia i Coto de Caça

Joan M. Simó Forn

Medi Ambient (parcs, jardins i camins municipals)

Representant al ADF

Jesús Masanés Solé

Joventut i Esports

Jordi Llauradó Senar

 

Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquesta Ajuntament amb efectes del dia d’avui, als  regidors Jordi Llauradó Senar (1er tinent d’alcalde) i Josep Puig Rius (2on tinent d’alcalde) que substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat. 

 

Josep Puig Rius,regidor d’aquest consistori com a tresorer de comptes d’aquest Ajuntament.