Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER LA MODIFICACIÓ DE LA CLAU 26 A L' ÀMBIT DEL RESTAURANT NOU D' ESTANYOL 01-04-2019 MODIFICACIO PUNTUAL POUM BESCANO MODIFICACIO CLAU 26 RESTAURANT NOU D' ESTANYOL
Modificació puntual 8 POUM, Cataleg Masies 21-11-2017 Modificació puntual 8 POUM

Modificació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Bescanó, aprovada inicialment per Ple de 21 de novembre de 2017.

Modificació puntual Pla Especial Catàleg de Masies 22-12-2017 Modif. puntual catàleg masies.pdf Modificació punutal del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Bescanó, aprovada inicialment per Junta de Govern de 20 de novembre de 2017.
Projecte de reparcel·lació Sector PPU-2 "Sud-Oest de Bescanó" 02-11-2017 PROJECTE REPARCEL PPU-2 SETEM 2017.pdf

 

 Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment en virtut d'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 16 d'octubre de 2017. Publicat al BOP núm. 209 de 2 de novembre de 2017.