Aquí teniu accés a totes les dades referents dels projectes i planejament que l’ajuntament de Bescanó té a informació pública.

  • Modificació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Bescanó.
  • Projecte d'actuació específica. Nova línia de fibra òptica en sòl no urbanitzable al terme municipal de Bescanó i cablejat per infraestructura existent entre els municipis d'Anglès i Girona
  • Projecte d'actuació específica. Escola de Pilots d'ENDURO
  • Projecte de regulació semafòrica de pas de vianants a la carretera N-141e, PK108+560. Accés al Turó dels Cavalls al municipi de Bescanó
  • Projecte de consolidació de talús al carrer Baix Llobregat de Mas Llunés al municipi de Bescanó
  • CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUISSONA, SA Text refós del projecte d'activitat d'una estació de servei amb edifici auxiliar dota de botiga de conveniència ubicada al polígon industrial de Montfullà a Bescanó (Gironès)
  • Projecte per al manteniment de mesures de prevenció d’incendis forestals a la urbanització Mas Llunés del terme municipal de Bescanó (Gironès) 2019 – Manteniment franja de protecció exterior
  • Projecte per al manteniment de mesures de prevenció d’incendis al “Parc Urbanitzat de Montfullà” del terme municipal de Bescanó (Gironès) 2019 – Manteniment franja de protecció exterior