En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

Durant la legislatura 2019-2023 l'ajuntament de Besalú no disposa de resolucions de règim d'incompatibilitats dels altra càrrecs

Durant la legislatura 2015-2019 l'ajuntament de Besalú no disposa de resolucions de règim d'incompatibilitats dels altra càrrecs