Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Lluís Guinó i Subirós

Alcaldia, Urbanisme, Medi Ambient i Comunicació

JxCAT-JUNTS

  • Càrrec electe
  • Alcalde
  • Membre d'equip de govern
  • Comissió Especial de Comptes
  • Junta de govern
  • El Ple
  • Alcaldia, Urbanisme, Medi Ambient i Comunicació

Retribució anual bruta: Per assistència a les sessions: Ple 15 € | Junta de Govern Local 12 € | Comissió Especial de Comptes 15 €

  • Estudis

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.Llicenciatura en Polítiques per la UOC.

  • Professió

Advocat

  • Trajectòria política

És alcalde de l’ajuntament de Besalú des de 1995.Ha estat conseller comarcal de la Garrotxa (1995-2003), diputat provincial a la Diputació de Girona des de 2001 a 2007 i ha estat membre del comitè executiu de l’Associació Catalana de Municipis, membre de l’executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (2007-2011).Ha estat diputat al Parlament de Catalunya de la IX legislatura (2010-2012).És membre del Patronat de Turisme Girona Costa Brava.Actualment és diputat al Parlament de Catalunya.

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil

Trobareu el perfil de cada regidor i regidora de l'Ajuntament al següent enllaç.

L'Ajuntament de Besalú actualment no disposa de càrrecs eventuals i/o confiança.

Declaracions relatives als càrrecs electes: (Properament)