Pressupost participatiu Berga (TR158)

Propostes al pressupost participatiu de Berga.

El pressupost participatiu és una eina de participació ciutadana per a què els veïns i veïnes puguin decidir a quins projectes o activitats es destinen una part del pressupost públic municipal. Inclou diferents fases: formulació de propostes, valoració, votació i presentació del resultat.

Les propostes han de complir els criteris següents:

  • Ser d’interès general i de competència municipal/
  • No fer referència a despeses ordinàries de l’ajuntament
  • Ser concretes i avaluables econòmicament
  • No superar la partida econòmica de 30.000 euros 
En termini
Descripció

Propostes al pressupost participatiu de Berga.

El pressupost participatiu és una eina de participació ciutadana per a què els veïns i veïnes puguin decidir a quins projectes o activitats es destinen una part del pressupost públic municipal. Inclou diferents fases: formulació de propostes, valoració, votació i presentació del resultat.

Les propostes han de complir els criteris següents:

  • Ser d’interès general i de competència municipal/
  • No fer referència a despeses ordinàries de l’ajuntament
  • Ser concretes i avaluables econòmicament
  • No superar la partida econòmica de 30.000 euros 
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Berga és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (berga@ajberga.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de Sant Pere, 1, 8600, Berga, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 01/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.