No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

ple 5/2017

Data d'inici de la sessió 17-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20.30 hores

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Expedient Ple 5/2017. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2017 (Ple 4/2017).  

2. Expedient municipal 26/2017. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Conveni per a la recollida de residus de la comarca del Segrià i a l’annex econòmic.

3. Expedient municipal 27/2017. Aprovació, si s’escau, de les Festes Locals del municipi de Benavent de Segrià per a l’anualitat 2018.

4. Expedient municipal 28/2017. Aprovació, si s’escau, inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de la producció i gestió de residus de la construcció i demolició de Benavent de Segrià.

5. Expedient de Ple 5/2017. Despatx d’ofici.

6. Expedient de Ple 5/2017. Precs i preguntes.