Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
CONVOCATÒRIA I BASES SELECCIÓ D’UNA PLAÇA INTERINA DE TÈCNIC/A D’ADM ESPECIAL 1 30-10-2018 30-11-2018 1458-0001/2018 CONCURS FUNCIONARI INTERI A- A1 ARQUITECTURA INTERI/NA BELLPUIG BOP 30/10/20018, DOGC 9/11/2018 INSTÀNCIA EXP TAE 2018
00 anunci bases exp TAE arquitecte
Anunci admissio aspirants designacio tribunal placa TAE 2019
190206 anunci resultat final prova merits TAE
RESOLUCIO 27_190228 Nomenament concurs TAE interi