Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
51 - ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ, ENDERROCAMENT i DEMOLICIÓ 11-11-2020 https://www.bellpuig.cat/ajuntament/reglaments-i-normatives/reglaments-ordenances-reguladores/ordenanca-51-gestio-de-residus-de-la-construccio-bellpuig-2020.pdf/view
50- ORDENANÇA REGULADORA DE LA MASOVERIA URBANA DE BELLPUIG 29-06-2020 https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2020_182_5874
49 - Ordenança reguladora de la Inspecció Tècnica d’Edificis de Bellpuig 29-06-2020 https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2020_182_5873
Ordenança 24 Reglament Urbanístic i d'Edificació 04-08-2017 REGLAMENT URBANÍSTIC I D’EDIFICACIÓ
Totes les ordenances i reglaments vigents a: www.bellpuig.cat