Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament de Bellprat té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per internet

L'ORGT, Organisme de Gestió Tributària de la Diputalió de Barcelona té delegades la gestió i cobrament dels principals tributs municipals.

Podeu accedir-hi a través del següent enllaç

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de gestió tributària reservant cita prèvia o bé trucar per telèfon al 932 029 802.

Consulteu, si voleu, la xarxa d'oficines