Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell.

Disposició de creació

Ordenança Regulació Administració Electrònica (DOGC, 08 d'octubre de 2012)