A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
30-01-2019 ANUNCI CONSULTA PÚBLICA

 

ANUNCI - CONSULTA PÚBLICA

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ORDENANÇA MUNICIPAL la intervenció arquitectònica en façanes del municipi de Bellmunt del Priorat

Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les ordenances, possibilitant la presentació d'aportacions i suggeriments fins el dia 26 de febrer de 2019.

Bellmunt del Priorat a 30 de gener de 2019

L’Alcalde,

Josep Mª Torné i Secall

No