Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Durant el mes d’abril de 2015 es va a dur a terme la campanya de comunicació “Activa la teva empresa”, adreçada a la captació d’iniciatives empresarials sensibles a la instal·lació a la Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell.