Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

Art. 43. DIETES I QUILOMETRATGE

El personal que degudament autoritzat utilitzi el seu propi vehicle se li assignarà la quantitat que correspongui d'acord amb la Llei de pressupostos.

En els casos en què l'inspector d'obres, l'aparellador o el gestor de projectes tinguin que utilitzar el seu vehicle propi se'ls assignarà un preu de 0,19 euros per quilòmetre, amb motiu de la manca d'assegurança de l'ajuntament que cobreixi els vehicles dels seus empleats durant la jornada laboral.

El personal funcionari que per motius laborals tinguin que desplaçar-se fora de la població allargant la jornada laboral en més d'una hora se'ls reconeixeran, com a màxim, les següents quantitats:

1/2 dieta 18,42 euros
1 dieta 36,68 euros
Allotjament 50,02 euros


Per percebre l'import de la indemnització per raó del servei (dieta o quilometratge) el funcionari haurà de justificar la despesa realitzada, presentant els justificants del pagament degudament signats pel Cap de Departament corresponent o Regidor.

 

En els enllaços següents trobareu tota l'informació relacionada amb la les retribucions dels empleats públics.