Normativa d'urbanisme Disponible a: WEB Registre de planejament urbanístic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.