Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

En relació amb el pressupost vigent aprovat per a l'exercici de 2016, l'Ajuntament de Barbens col·labora amb les següents associacions, entitats i particulars:

Beneficiaris Import
AMPA Llar d'infants Blau Cel i Col·legi Públic Sant Roc 600,00
Esports federats 1.000,00
Ass. Cultural i Recreativa Sant Roc 700,00
Atencions benèfiques i assistencials 616,41
ACUDAM 500,00
Families ensenyament 350,00