Vols saber si aquest organisme disposa de secretari/ària, interventor/ora i/o tresorer/era i qui són? Aquest és el lloc on en trobaràs més detalls.

Nom del tècnic Càrrec Correu electrònic Telèfon Prioritat
Rosa Maria Melero Agea Secretària Municipal - Funcionària d'habilitació estatal secretaria@ajbanyoles.org 972.570.050 1
Anna Puig i Puigcorbé Interventora Municipal - Funcionària d'habilitació estatal hisenda@ajbanyoles.org 972.570.050 2
Francesc Feliu i Badosa Tresorer Municipal - Autorització excepcional hisenda@ajbanyoles.org 972.570.050 3