En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

Declaració activitats regidors /es 2019
Declaració béns patrimonials regidors/es 2019

Àmbit Patrimoni

Documents bens regidors 2019