En cas que es produeixi alguna incidència al voltant del funcionament dels serveis, aquest és el lloc on podràs assabentar-te'n.

 

En aquest ítem es publicaran les incidències dels serveis municipals, quan n'hi hagin. Els serveis que es trobin disponibles a la seu electrònica estaran operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, però quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica o alguns dels seus serveis puguin no estar operatius, s’haurà d’anunciar a la ciutadania amb la màxima antelació que sigui possible, tot indicant els mitjans alternatius que estiguin disponibles. 

 www.balaguer.cat