S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

No s'ha fet cap avaluació de qualitat dels serveis públics.

Es pot entendre per servei, l’activitat o conjunt d’activitats que realitza l’Administració pública de manera directa o indirecta per satisfer una necessitat d’interès general d’acord amb uns principis i un règim jurídic propi.