Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Aquests són els convenis que ha subscrit l'Ajuntament de Balaguer i l'OrganIsme Autònom IMPIC amb persones públiques i privades, és a dir els qui els signa i quant han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Tot seguit es publiquen per data i ens.