Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals. 

 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer vinculat a l'estratègia formulada pel govern de la ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals, per tal de prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania.

Té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l'exercici corresponent.

Trobareu a continuació tota la informació referent al pressupost de l'any 2022:

 

Seguint aquest enllaç, trobareu els pressupostos d'anys anteriors.