Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

Podeu consultar la informació sobre les dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni pel que  fa als béns immobles de domini públic i patrimonials clicant aquí.