Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

 

L'any 2022 s'han presentat i s'han resolt 9 sol·licituds de dret d'accés a la informació pública (data d'actualització 24 de novembre de 2022), que es detallen a continuació: 

Expedient Petició Persona sol·licitant Data d'entrada Canal d'entrada Canal de resposta Tipus de resposta Data notificació
57/2022 Exàmens de convocatòries de tresoreria Home 05/01/2022 Instància genèrica seu electrònica Correu electrònic S'admet la sol·licitud i es facilita la informació 10/01/2022
102/2022 Accés a exp. 4282/2021 Home 11/01/2022 Instància genèrica seu electrònica Correu electrònic S'admet la sol·licitud i es remet la informació sol·licitada 31/01/2022
523/2022 Accés als enunciats i plantilles correctores de les proves selectives d'interventor Home 13/02/2022 Instància genèrica seu electrònica Correu electrònic S'admet la sol·licitud i es remet la informació sol·licitada 21/02/2022
914/2022 Subvencions convocades a través del procediment de concurrència competitiva durant el primer semestre de 2021 Home 10/03/2022 Tràmit específic seu electrònica Correu electrònic S'admet la sol·licitud i es remet la informació sol·licitada 11/03/2022
1259/2022 Accés a exàmens anteriors i solucions (6 anys) de les convocatòries d'administratiu i auxiliar administratiu Home 01/04/2022 Instància genèrica seu electrònica Correu electrònic S'admet la sol·licitud i es remet la informació sol·licitada 08/04/2022
2024/2022 Accés a exp. 4379/2021 Home 10/05/2022 Tràmit específic seu electrònica Correu electrònic S'admet la sol·licitud i es remet la informació sol·licitada 25/05/2022
2504/2022 Còpia de la notificació practicada Home 29/06/2022 Tràmit específic seu electrònica Correu electrònic S'admet la sol·licitud i es remet la informació sol·licitada 01/07/2022
2513/2022 Accés a la memòria presentada pels candidats en el procés selectiu d'inspector de la PL Home 30/06/2022 Instància genèrica seu ele Notificació seu electrònica i e-notum

S'inadmet la sol·licitud per no tractar-se d'informació pública.

Decret 2022-0936

06/07/2022
4126/2022 Accés als examens teòrics i pràctics així com les plantilles correctores dels darrers 5 anys per accedir a les places de TAG, tècnic jurídic, tècnic de contractació o homologable, tant del grup A1 com A2 Dona 18/11/2022 Tràmit específic seu electrònica Correu electrònic S'admet la sol·licitud i es remet la informació disponible 24/11/2022

 

Podeu obtenir aquesta informació també en excel o csv.

 

Trobareu les sol·licituds presentades i resoltes anys anteriors a continuació.

- Any 2021 (excel i csv)

- Resolució 2021-0494. Resolució d'inadmissió de la sol·licitud.

- Any 2020 (excel i csv)

- Any 2019 (excel i csv)

- Resolució 2019-340. Resolució denegatòria.

- Anys 2018 (excel i csv)