En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Sol·licituds d’exercici del dret d’accés a la informació pública

 

Any 2020

Sol·licituds rebudes i estimades 24 peticions
Sol·licituds derivades 2 peticions

 

Any 2019 

Sol·licituds rebudes i estimades                51 peticions
Sol·licituds derivades 3 peticions

 

Any 2018

Sol·licituds rebudes l’any 2018 18 peticions
Sol·licituds estimades 16 peticions
Sol·licituds derivades 1 petició
Sol·licituds desestimades (Publicitat activa) 1 petició

 

Any 2017

Sol·licituds rebudes l’any 2017 11 petició
Resolució d’accés:  11 petició
Resolució d’accés parcial 0
Temàtica de les sol·licituds

1 despeses em formació

 

Any 2016

Sol·licituds rebudes l’any 2016 9 peticions
Resolució d’accés:  7 peticions
Resolució d’accés parcial 2 peticions
Temàtica de les sol·licituds

7 Recursos Humans

1 dietes i despla\aments

1 Despeses campanyes informatives

1 Contractacio

   
Sol·licituds rebudes i estimades                51 peticions
Sol·licituds derivades 3 peticions