Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Sol·licituds d’exercici del dret d’accés a la informació pública

Any 2017

Sol·licituds rebudes l’any 2016 1 petició
Sol·licituds resoltes dins de termini:  1 petició
Resolució d’accés:  1 petició
Resolució d’accés parcial 0
Temàtica de les sol·licituds

1 despeses em formació

   

 

Any 2016

Sol·licituds rebudes l’any 2016 9 peticions
Sol·licituds resoltes dins de termini:  9 peticions
Resolució d’accés:  7 peticions
Resolució d’accés parcial 2 peticions
Temàtica de les sol·licituds

7 Recursos Humans

1 dietes i despla\aments

1 Despeses campanyes informatives

1 Contractacio