Hi ha persones o organitzacions que influeixen o intervenen en l’elaboració de les polítiques públiques d’aquest ens? Aquest és l'espai on ho podràs estar al corrent de qui són i quina activitat duen a terme.

Què són els grups d'interès?

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

Des d'aquest apartat pot consultar els grups d'interès registrats en el Registre de Grups d'Interès de Catalunya i, concretament, els que poden relacionar-se amb l'Ajuntament de Badalona.

Consultar el Registre de Grups d'Interès