Quines són les preguntes que la ciutadania i les organitzacions fan a aquest ens amb més freqüència? Aquí podràs veure-les i també en coneixeràs les respostes.

Propostes, suggeriments i iniciatives presentades per la ciutadania sobre el funcionament dels serveis públics

No se n'han rebut fins a la data