Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.
Nom de l'ens
Ajuntament de Badalona
Unitat encarregada
Departament de Secretaria - Unitat de processos i administració electrònica
Correu electrònic
delegatprotecciodades@badalona.cat
Telèfon
934832611
Adreça postal
Pl Vila,
Observacions