Tipologia Nom i cognoms Retribucions brutes
mensuals per 14  mensualitats
Coordinador/a d'Àrea Sónia Egea Pérez 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Concepció Veray Cama 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Jordi Jimenez Hita 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Ana Maria Monràs López 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Alberto Villagrasa Gil 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Elisabeth Jimenez Cara 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Carlos Nieto Fernández 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Hannan Serroukh Ahmed 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea José Manuel López González 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Esperanza García González 3.357,15
Coordinador/a d'Àrea Nuria Carreras Povill 3.357,15
Coordinador/a Districte Francisco Javier Oriola Rodríguez 2.571,43
Coordinador/a Districte Juan Bentiez Parra 2.571,43
Coordinador/a Districte David Silva Hortet 2.571,43
Coordinador/a Districte Manuel Maldonado Rodríguez 2.571,43
Coordinador/a Districte Daniel Aguilera Mangas 2.571,43
Coordinador/a Districte Jorge Valenzuela Ruiz 2.571,43
Assessor/a Grup Municipal Marcel Vivet Regalón 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal Nuria Sabater Famadas 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal Eduard Puig Bordera 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal Elisabeth Garcia Guerrero 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal Daniel Alfonso Molina 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal Cristina Parrilla Ruiz 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal Enrique Mauri Coll 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal Raquel López Hurtado 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal M. Carmen Lozano Pareja 3.104,06
Assessor/a Grup Municipal Meritxell Juan Segarra 3.104,06