En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

No s'ha adoptat cap resolució sobre el règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs