Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

 

Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Badalona. 

Aprovat per l'Ajuntament Ple en la sessió plenària de data 28/06/2022