Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quantes persones treballen de forma temporal o interina en els departaments d'aquest ens? Aquí en tens els detalls.

Any Denominació del lloc Grup Complement de destí Complement específic Règim Escala/subescala Forma de provisió Tipologia Jornada Efectius Prioritat
2015 tècnic/a mitjà/ana A2 439,7 618,1 laboral interí 1
2015 oficial/a oficis especial.equip.esportiu C2 327,44 563,03 laboral interinitat 3
2015 oficial/a oficis especial.equip.SPEP C2 327,44 laboral interinitat 1
2015 informador/tramitador (ACP) C2 372,33 562,73 funcionari interí Auxiliar 16
2015 oficial/a oficis bàsic/a C2 282,53 423,75 laboral interinitat 8
2015 informador/tramitador (ACP) C2 372,33 450,19 funcionari interí Auxiliar 1
2015 auxiliar administratiu/iva C2 282,53 386,92 funcionari interi Auxiliar 4
2015 administratiu/iva mitjà/ana C2 349,93 388,72 funcionari interi Auxiliar 8
2015 administratiu/iva mitjà/ana C2 349,93 388,72 laboral conjuntural interinitat 1
2015 administratiu/iva mitjà/ana 349,93 310,97 funcionari interí Auxiliar 2
2015 administratiu/iva bàsic/a C2 327,44 312,99 funcionari interí Auxiliar 18
2015 administratiu/iva bàsic/a C2 312,99 327,44 laboral interinitat 3
2015 administratiu/iva bàsic/a C2 327,44 281,69 funcionari interí Auxiliar 1
2015 administratiu/iva bàsic/a C2 327,44 93,9 funcionari interí Auxiliar 1
2014 tècnic/a telecomunicacions C1 688,51 688,51 laboral interinitat 1
2015 tècnic/a informàtica C1 439,7 688,5 laboral interinitat 1
2015 tècnic/a auxiliar socio-cultural C1 327,44 411,19 funcionari interi Administrativa 1
2015 tècnic/a auxiliar manteniment C1 327,44 619,93 laboral interinitat 1
2015 tècnic/a auxiliar delineant C1 372,33 277,1 funcionari interí Tècnica 1
2015 tècnic/a auxiliar centre cívic C1 327,44 521,72 laboral interinitat 1
2015 tècnic/a auxiliar biblioteca C1 327,44 521,72 funcionari interi Tècnica 3
2015 tècnic/a auxiliar biblioteca C1 327,44 521,72 laboral interinitat 9
2015 tècnic/a auxiliar biblioteca C1 327,44 417,38 laboral interinitat 2
2015 informador/tramitador (ACP) C1 372,33 562,73 funcionari interí Administrativa 6
2015 sergent/a Guàrdia Urbana C1 473,35 1429,42 funcionari interí Serveis Especials 1
2015 cap U.Gestió Nòmines i Seguretat Social C1 439,7 666,22 funcionari interí reserva Administrativa 1
2015 administratiu/iva secretari/ària regidor/a-director/a àmbit C1 372,33 513,67 funcionari interí Administrativa 2
2015 administratiu/iva mitjà/ana C1 349,93 388,72 funcionari interi Administrativa 3
2015 administratiu/iva mitjà/ana C1 349,93 388,72 laboral interinitat 1
2015 administratiu/iva especialitzat/ada C1 372,33 415,44 funcionari interí Administrativa 2
2015 administratiu/iva especialitzat/ada C1 372,33 415,44 laboral interinitat 1
2015 administratiu/iva dept.Tècnic C1 372,33 493,89 laboral interinitat 2
2015 administratiu/iva bàsic/a C1 327,44 312,99 funcionari interí Administrativa 10
2015 tècnic/a mitjà/ana treball social A2 439,7 711,34 funcionari interí Tècnica 2
2015 administratiu/iva bàsic/a C1 327,44 312,99 laboral interinitat 2
2015 tècnic/a mitjà/ana treball social A2 439,7 711,34 laboral interinitat reserva 1
2015 tècnic/a mitjà/ana treball social A2 439,7 711,34 laboral interinitat 22
2015 tècnic/a mitjà/ana treball social A2 439,7 569,07 laboral interinitat 4
2015 tècnic/a mitjà/ana salut A2 439,7 662,25 funcionari interí Tècnica 2
2015 tècnic/a mitjà/ana salut A2 439,7 662,25 laboral interinitat 3
2015 tècnic/a mitjà/ana enginyeria A2 439,7 662,25 funcionari interí Tècnica 1
2015 tècnic/a mitjà/ana enginyeria A2 439,7 662,25 laboral interinitat 1
2015 tècnic/a mitjà/ana educador/a A2 439,7 569,07 laboral interinitat 2
2015 tècnic/a mitjà/ana educador/a A2 439,7 711,34 laboral interinitat 16
2015 tècnic/a mitjà/ana arquitectura A2 439,7 662,25 funcionari interí Tècnica 1
2015 tècnic/a mitjà/ana A2 439,7 662,25 laboral interinitat 11
2015 tècnic/a mitjà/ana A2 439,7 662,25 laboral conjuntural interinitat 1
2015 tècnic/a mitjà/ana A2 439,7 441,5 laboral interí 1
2015 cap U.Zona 3 A2 509,84 898,32 laboral interinitat 1
2015 cap U.SBAS A2 509,84 898,32 laboral interinitat 1
2015 cap Dept.Joventut A2 509,84 873,82 1
2015 cap Dept.Instal·lacions Esportives A2 546,41 960,06 laboral interí 1
2015 tècnic/a superior dret A1 868,93 1894,25 funcionari interí reserva Tècnica 1
2015 tècnic/a superior dret A1 582,92 695,89 funcionari interí tècnica 4
2015 tècnic/a superior dret A1 582,92 695,89 funcionari interí Serveis Especials 5
2015 tècnic/a superior dret A1 582,92 695,89 laboral interinitat 2
2015 tècnic/a superior dret A1 582,92 556,71 funcionari interí Tècnica 1
2015 tècnic/a superior dret A1 582,92 556,71 funcionari interí Serveis Especials 1
2015 tècnic/a superior dret A1 582,92 533,51 funcionari interí reserva Tècnica Tècnica 1
2015 tècnic/a superior - Protecció Civil A1 582,92 695,89 funcionari interí Serveis Especials 1
2015 tècnic/a superior - enginyer/a A1 582,92 695,89 funcionari interí Tècnica 2
2015 tècnic/a superior - enginyer/a A1 582,92 695,89 funcionari interí Serveis Especials 2
2015 tècnic/a superior - arquitectura A1 582,92 695,89 funcionari interí Tècnica 4
2015 tècnic/a superior - arquitectura A1 582,92 695,89 laboral interinitat 1
2015 tècnic/a superior - arquitectura A1 582,92 556,71 Funcionari interí Tècnica 2
2015 tècnic/a superior A1 698,2 695,89 Laboral interí reserva 1
2015 tècnic/a superior A1 582,92 695,89 Laboral interí 1
2015 Intendent/a Guàrdia Urbana A1 582,92 1621,83 Funcionari interí Serveis Especials 1