Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quan l'ens creï una llista per accedir als processos de formació i promoció que convoqui, aquest és el lloc on la trobaràs. Consulta si n'hi ha alguna en aquests moments.

Any 2015

Procés de provisió, amb caràcter provisional, per cobrir una baixa per jubilació parcial, pel sistema de concurs específic, d’un lloc de treball d’informador/a – tramitador/a (ACP) (C02-2015), entre el personal funcionari i el personal laboral de l’Ajuntament de Badalona

 • Expedient: 511/CM-2/15
 • Sistema: Concurs específic.
 • Denominació: Informador / Tramitador (ACP)
 • Grup C1/C2
 • Tipus: Lloc base no singular
 • Resultat del procés: NURIA APARICIO CANTURRI

 

Procés de provisió, pel sistema de concurs específic, del lloc de treball de cap d’Unitat de Subsòl i Paviment

 • Expedient: 444/CM-1/15.
 • Sistema: Concurs específic.
 • Denominació: Cap d'Unitat de Subsòl i  Paviment
 • Grup A1/A2
 • Tipus: Lloc comandament
 • Resultat del procés: DESERT