En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execució pressupost 2021

Informe execució despeses 4t. trimestre 2021

Informe execució ingressos 4t. trimestre 2021

Informe execució despeses 3r. trimestre 2021

Informe execució ingressos 3r. trimestre 2021

Informe execució despeses 2n. trimestre 2021

Informe execució ingressos 2n. trimestre 2021

Informe execució ingressos 1r. trimestre 2021

Informe execució despeses 1r. trimestre 2021

 

Execució pressupost 2020

Informe execució ingressos 4t. trimestre 2020

Informe execució despeses 4t. trimestre 2020

Informe execució ingressos 3 trimestre 2020

Informe execució despeses 3 trimestre 2020

Informe execució ingressos 2 trimestre 2020

Informe execució despeses 2 trimestre 2020

Informe execució ingressos 1 trimestre 2020

Informe execució despeses 1 trimestre 2020

 

Execució pressupost 2019

Informe execució ingressos 4 trimesre 2019

Informe execució despeses 4 trimestre 2019

Informe execució ingressos 3 trimestre 2019

Informe execució despeses 3 trimestre 2019

Informe execució ingressos 2 trimestre 2019

Informe execució despeses 2 trimestre 2019

nforme execució ingressos 1 trimestre 2019

Informe execució despeses 1 trimestre 2019

Execució pressupost 2018

Informe execució ingressos 4 trimestre 2018

Informe execució despeses 4 trimestre 2018

Informe execució despeses 3 trimestre 2018

Informe execució ingressos 3 trimestre 2018

Informe execució despeses 2 trimestre 2018

Informe execució ingressos 2 trimestre 2018

Informe execució despeses 1 trimestre 2018

Informe execució ingressos 1 trimestre 2018

Execució pressupost 2017

Informe execució despeses 4t. trimestre 2017

Informe execució ingressos 4t. trimestre 2017

Informe execució despeses 3 trimestre 2017

Informe execució ingressos 3 trimestre 2017

Informe execució despeses 2 trimestre 2017

Informe execució ingressos 2 trimestre 2017

Informe execució despeses 1 trimestre 2017

Informe execució ingressos 1 trimestre 2017

Execució pressupost 2016

Informe execució despeses 4t. trimestre 2016

Informe execució ingressos 4t. trimestre 2016

Informe execució despeses 3 trimestre 2016

Informe execució ingressos 3 trimestre 2016

Informe execució despeses 2 trimestre 2016

Informe execució ingressos 2 trimestre 2016

Informe execució despeses 1 trimestre 2016

Informe execució ingressos 1 trimestre 2016