En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execució pressupost 2020

Informe execució ingressos 3 trimestre 2020

Informe execució despeses 3 trimestre 2020

Informe execució ingressos 2 trimestre 2020

Informe execució despeses 2 trimestre 2020

Informe execució ingressos 1 trimestre 2020

Informe execució despeses 1 trimestre 2020

 

Execució pressupost 2019

Informe execució ingressos 4 trimesre 2019

Informe execució despeses 4 trimestre 2019

Informe execució ingressos 3 trimestre 2019

Informe execució despeses 3 trimestre 2019

Informe execució ingressos 2 trimestre 2019

Informe execució despeses 2 trimestre 2019

nforme execució ingressos 1 trimestre 2019

Informe execució despeses 1 trimestre 2019

Execució pressupost 2018

Informe execució ingressos 4 trimestre 2018

Informe execució despeses 4 trimestre 2018

Informe execució despeses 3 trimestre 2018

Informe execució ingressos 3 trimestre 2018

Informe execució despeses 2 trimestre 2018

Informe execució ingressos 2 trimestre 2018

Informe execució despeses 1 trimestre 2018

Informe execució ingressos 1 trimestre 2018

Execució pressupost 2017

Informe execució despeses 4t. trimestre 2017

Informe execució ingressos 4t. trimestre 2017

Informe execució despeses 3 trimestre 2017

Informe execució ingressos 3 trimestre 2017

Informe execució despeses 2 trimestre 2017

Informe execució ingressos 2 trimestre 2017

Informe execució despeses 1 trimestre 2017

Informe execució ingressos 1 trimestre 2017

Execució pressupost 2016

Informe execució despeses 4t. trimestre 2016

Informe execució ingressos 4t. trimestre 2016

Informe execució despeses 3 trimestre 2016

Informe execució ingressos 3 trimestre 2016

Informe execució despeses 2 trimestre 2016

Informe execució ingressos 2 trimestre 2016

Informe execució despeses 1 trimestre 2016

Informe execució ingressos 1 trimestre 2016

Execució pressupost 2015

Informe execució despeses 4 trimestre 2015 

Informe execució ingressos 4 trimestre 2015