Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execució pressupost 2019

Informe execució ingressos 3 trimestre 2019

Informe execució despeses 3 trimestre 2019

Informe execució ingressos 2 trimestre 2019

Informe execució despeses 2 trimestre 2019

nforme execució ingressos 1 trimestre 2019

Informe execució despeses 1 trimestre 2019

Execució pressupost 2018

Informe execució ingressos 4 trimestre 2018

Informe execució despeses 4 trimestre 2018

Informe execució despeses 3 trimestre 2018

Informe execució ingressos 3 trimestre 2018

Informe execució despeses 2 trimestre 2018

Informe execució ingressos 2 trimestre 2018

Informe execució despeses 1 trimestre 2018

Informe execució ingressos 1 trimestre 2018

Execució pressupost 2017

Informe execució despeses 4t. trimestre 2017

Informe execució ingressos 4t. trimestre 2017

Informe execució despeses 3 trimestre 2017

Informe execució ingressos 3 trimestre 2017

Informe execució despeses 2 trimestre 2017

Informe execució ingressos 2 trimestre 2017

Informe execució despeses 1 trimestre 2017

Informe execució ingressos 1 trimestre 2017

Execució pressupost 2016

Informe execució despeses 4t. trimestre 2016

Informe execució ingressos 4t. trimestre 2016

Informe execució despeses 3 trimestre 2016

Informe execució ingressos 3 trimestre 2016

Informe execució despeses 2 trimestre 2016

Informe execució ingressos 2 trimestre 2016

Informe execució despeses 1 trimestre 2016

Informe execució ingressos 1 trimestre 2016

Execució pressupost 2015

Informe execució despeses 4 trimestre 2015 

Informe execució ingressos 4 trimestre 2015