Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

Classificació del bé Operació Import Prioritat
Eines Canela Domini públic Declaració d’obra nova 134096.4
Porció vial c/ Quintana Alta Domini públic Adquisició per cessió gratuïta 0.0
Porció vial xamfrà Alfons XII i Juli Galvez Brusson Domini públic Adquisició per cessió gratuïta 0.0
Finca del c/ Santa Madrona, s/n Domini públic Adquisició per expropiació 9907.23
Finca 2, c/ Rector 1-9 Domini públic Adquisició per cessió obligatòria i gratuïta 0.0
Part de la finca antiga Cordeleria Domenech Domini públic Conveni col•laboració ocupació temporal domini públic 0.0
Can Bofí Vell Domini públic Llicència d’ús a precari 0.0
vehicle Audi A6 Patrimonial declarat bé no utilitzable. Alienació per venda directa 1500.0
Finques R-1,R3 i R-4 incloses en el sector A de la modificació del PGM a l’avgda. Navarra Patrimonial Alienació per subhasta 6557187.0
Escola bressol Nero Nas Domini públic declaració d’obra nova 0.0
Complex esportiu ubicat a la travessera de 55 de Montigalà núm. 99-101 camp d’entrenament de l’estadi municipal i el camp de futbol 7 Domini públic declaració d’obra nova 4662441.6
Escola de les Ciències Domini públic Acta de recepció 0.0
Porció vial c/ Bonavista, 35 Domini públic Adquisició per expropiació 268999.49
Porció vial avgda. Pomar- Crtra Pomar Domini públic Adquisició per cessió gratuïta 0.0
Finca polígon 16 parcel.la 29 Domini públic Cessió gratuïta projecte de reparcel•lació 0.0
Finca polígon 5 parcel.la 53 Domini públic Adquisició per cessió gratuïta conveni urbanístic 0.0
Solar (Ref Cad.8206117DF3980E0001LW) Domini públic Adquisició per subrogació real projecte de reparcel·lació 0.0
Terreny rústic (08015A016000340000QY) Domini públic Adquisició per cessió gratuïta conveni urbanístic 0.0
Terreny rústic (08015A014000470000QB) Domini públic Adquisició per cessió gratuïta conveni urbanístic 0.0
Sant Miquel, 34 Domini públic Llicència d’ús a precari