Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

 

 

 

 

Indicador Descripció indicador Càlcul indicador Resultat
Autonomia Fiscal Drets reconeguts nets dels ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals  97.499.917,87 / 179.756.747,37 0.54
Capacitat o necessitat de finançament Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària    35.167.146,42
Ingressos fiscals per habitant Ingressos tributaris / Núm. habitants  97.499.917,87 /  215.634 452.15
Inversió per habitant Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII) / Núm. habitants  10.060.966,09 /  215.634 46,66
Ingresos per urbanisme Proporció d'ingressos d'urbanisme sobre ingressos totals. S'han comptabilitzat com a ingressos per urbanisme les llicències urbanístiques, ICIO, IBI.  51.852.250 /  174.571.502,69 0.297
 
Inversió en infraestructura per habitant Dotació pressupostària en inversió nova i de reposició en infraestructura / Núm. habitants  3.914.973,5 /  215.634 18,16