Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

 

 

 

 

 

Indicador Descripció indicadors 2016 Càlcul indicador Resultat
Autonomia Fiscal Drets reconeguts nets dels ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals  97.499.917,87 / 179.756.747,37 0.54
Capacitat o necessitat de finançament Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària    35.167.146,42
Ingressos fiscals per habitant Ingressos tributaris / Núm. habitants  97.499.917,87 /  215.634 452.15
Inversió per habitant Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII) / Núm. habitants  10.060.966,09 /  215.634 46,66
Ingresos per urbanisme Proporció d'ingressos d'urbanisme sobre ingressos totals. S'han comptabilitzat com a ingressos per urbanisme les llicències urbanístiques, ICIO, IBI.  51.852.250 /  174.571.502,69 0.297
 
Inversió en infraestructura per habitant Dotació pressupostària en inversió nova i de reposició en infraestructura / Núm. habitants  3.914.973,5 /  215.634 18,16

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Indicador Descripció indicador Càlcul indicador Resultat
Autonomia Fiscal Drets reconeguts nets dels ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals  97.499.917,87 / 179.756.747,37 0.54
Capacitat o necessitat de finançament Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària    35.167.146,42
Ingressos fiscals per habitant Ingressos tributaris / Núm. habitants  97.499.917,87 /  215.634 452.15
Inversió per habitant Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII) / Núm. habitants  10.060.966,09 /  215.634 46,66
Ingresos per urbanisme Proporció d'ingressos d'urbanisme sobre ingressos totals. S'han comptabilitzat com a ingressos per urbanisme les llicències urbanístiques, ICIO, IBI.  51.852.250 /  174.571.502,69 0.297
 
Inversió en infraestructura per habitant Dotació pressupostària en inversió nova i de reposició en infraestructura / Núm. habitants  3.914.973,5 /  215.634 18,16